Till Lidköpingsnytt.nu

 

Fartygsbilder - Foto Björn Smitterberg om ej annat anges

BILDERNA FÅR EJ KOPIERAS HÄRIFRÅN UTAN TILLSTÅND

Läs också om fartyg på www.faktaomfartyg.com

RORO-FARTYG

LASTFARTYG

 STATSFARTYG

KRYSSNINGSFARTYG

ÖVRIGT - FYRAR M M

Valdor Malmborgs
fartygsbilder

KLICKA PÅ DE SMÅ BILDER DU VILL SE I STÖRRE STORLEK

-

Gymnasiefartyg "Viksten" - hemmahörande i Strömstad.
På besök i Lidköping i november 2008. Fartyget har köpts från marinen.
 

 

KBV i Lidköping juli 2008

Kustbevakningens övervakningsfartyg - en katamaran - KBV 020.
Fångad på bild av Hans Bleeker i Hönsäters hamn 6 novembger


"Gladan" - flottans skolskepp - i Kappelshamnsviken den 22 juni 2005. Foto Paul Kahl
 

Med "Polstjärnan" sköts utprickning och fyrar i Vänern och Trollhätte kanal.
Här avbildad i Lidköping i april 2005

Isbrytaren Ale i Lidköping mars 2005

Flottans bevakningsbåt i Fårösund - "Djärv". Foto: Ingvar Immen Persson

"Norrköping" och "Ystad" som till hör ytstridsdivisionen i Karlskrona är de sista robotbåtarna som är kvar i svenska flottan. Den 11, 12 och 13 juni gjorde den en Visbyvisit. Och uppmärksammades av tusentals flanörer på Skeppsbron. För dem som går vakt vid flottans fartyg är Visbybesöken spännande - många, många är det som kommer och talar med dom till skillnad från att gå vakt på baserna.

"Belos" i Visby 9 junu

Kustkorvetten "Sundsvall".

Svenska minjaktfartyget "Kullen". 

"KBV 181" det största utsjöbevakningsfartyg som Kustbevakningen har stationerat i Slite.
Foto: Valdor Malmborg.
 

Lotsarna på väg in från uppdrag i Sliteskärgården Foto: Gunnar Fardelin

Kustbevakningsfartyg i Slite och Sliteskärgården Foto: Gunnar Fardelin

Militärt fartyg i fullmåne Foto: Gunnar Fardelin

Lotsen lämnar "Paloma" utanför Visby  Foto: Gunnar Fardelin


Sjöfartsverkets "Baltica" i Visby den 30 september


Bevakningsbåt 87 Hurtig i Visby på tillfälligt besök den 30 september

Ytterligare två svenska u-båtar i Sjöormen-klass har sålts till Singapore. Utbildningen sker i Sverige och den 15,16 och 17 augusti ligger fartygen i Visby med besättningar från Singapore. På bilden är det "Centurion" (ej med på bild: "challenger")


"Trossö" - lagfartyg för en av ytstridsflottiljerna, nödvändigt för att kunna jobba internationellt och när bilden togs pågick Baltops 2003 i gotländska farvatten med ett tiotal nationer inblandade.Lotsarna Visby på väg från lotsbryggan. Nederländskt örlogsbesök

2:a ytstridsflottiljen i Visby

Dagens - den 29 maj - kryssningsbesök i Visby

När kustbevakningen från flera länder i Europa har gemensamma övningar i Visbys visar svenska kustbevakningen upp KBV 202 
- vanligen hemmahörande i Simrishamn - Visby den 29 april

Kustbevakningens miljöskyddsfartyg på Visbybesök - normalt hemma i Slite.

En av Visbys lotsbåtar den 21 februari - obs nyisen ligger alldeles blank vid inre fyren
och så långt ögat kan nå ut till havs.

KBV 104 och KBV 105 till Visby när de rymmer från isen i hemmahamnarna

"K-31 Visby" i Visby 4 december 2002

 

 

Visby hamn sedd från "K31 Visby´s" brygga

Vid Fåröfärjan i Fårösund 19 juli

Robotbåtar i Visby 2 juni 2002 - var det sista chansen se sådana i Visby?

"Mareld" - Södertörns brandförsvars båt, bemannas av
officerare Berga tillsammans med räddningstjänsten.
Bild från Ornö 30 maj 2002

"KBV 181 Gotland" i Slite (hemmahamn) april 2002

"Slite-lotsbåt" april 2002

"Nordwest" och lotsbrygga 1999


 

Korvetterna Sundsvall - på väg ut - och Kalmar i Visby i juni 1996