Till Lidköpingsnytt.nu

 

Fartygsbilder - Foto Björn Smitterberg om ej annat anges

BILDERNA FÅR EJ KOPIERAS HÄRIFRÅN UTAN TILLSTÅND

FARTYGSBILDER FRÅN LIDKÖPING - VÄNERN - TROLLHÄTTE KANAL 

RORO-FARTYG

LASTFARTYG

STATSFARTYG

KRYSSNINGSFARTYG

ÖVRIGT - FYRAR M M

Valdor Malmborgs
fartygsbilder

KLICKA PÅ DE SMÅ BILDER DU VILL SE I STÖRRE STORLEK

-

Norra Klasgrundets, Navens och Lidköpings fyrar - foto Hans Bleeker

     
 

Navens fyr i Vänern sommaren 2007

 

Paul Kahl har skickat bilden på bogseraren Harding när den lägger till i Kappelshamn
efter att ha assisterat vid Storugns kajen tvärs över viken.

 

Följande bilder från Gotska Sandön tagna av Valdor Malmborg i maj 2006.
"Hamnen" flyttas med vindriktningen runt om på öns grunda stränder. Första bilden
föreställer "Gotska Sandön" som går till ön dels från Nynäshamn och dels från Fårösund:

Gotska Sandön hotas nu att avfolkas efter att sjöfartsverket, naturvårdsverket, försvaret m fl
beslutat att inte längre ha bemanning på ön.

 

Lidköping vid Vänern brukar staden kalla sig för att knyta an till sin plats vid Vänern. Hamnen i Lidköping var 2004 Vänerns näst största mätt i gods - bara Vargön var större. Hamnens bogserare kallas fyndigt "Lidköping i Vänern".

 

"Yrsa" hör till de vackra inslagen i Lidköping. En Vänerskuta som sparats.

 

  

Bilder av "Hansa". Fartyget torpederades mellan Visby och Nynäshamn på morgonen den 24 november 1944. Endast två av de 86 ombord kunde räddas. Minneshögtiden hölls bl a med kransnedläggning ombord på "Drotten". (Isbrytaren i bakgrunden är finska "Sisu". Bilderna är ur ett privat fotoalbum.

Hamnen i Lidköping förbättras, muddring pågår 15 november 2004 - foto av Ronny Carlsson, Lidköping
 

Höst - fyrarna är tända dygnet runt

Danska skolskeppet "Georg Stage" - en tremastad fullriggare - i Visby den 20 september 2004

Sommarmorgon i Visby hamn

"Estelle" är Greenpeace finskflaggade fartyg

En ny tremänning, ägd av Björn Engström i Othem och byggd av Jan Norberg i Gammelgarn med "Kungen av Herrvik" som förlaga visades i samband med postrodden Klintehamn - Böda den 10 juli 2004.


"Najaden" i Visby 18 och 19 april 2004

 Fyren på Fårö.

 Två av de fyrar som står vid Östergarn.

 

Vykort från en av de "Gotland runt-tävlingar" som har ägt rum.
 Kortet är utgivet av AB Grafisk Konst, Stockholm, från Bengt Stenströms samling.

Två vykort med Slite hamn från olika tidsepoker.
Utgivet av Förlag & Foto, M. Thompson men framställt utomlands.
Marta Thompson var en kvinna i Slite som hade fotoateljé och som med sin kamera dokumenterade
allt i trakten som var värt att dokumentera. Hon verkade runt sekelskiftet. Vykort från Bengt Stenströms samling.

1961 kom en rysk trålare till Slite. Kajen spärrades vederbörligen av och bevakades.
På ena bilden talar konstapel Jansson med några damer. Foto:
Gunnar Fardelin

Danska trålarna "Vincent" och "Meilsö" i Visby den 1 och 2 februari 2004

Sjöräddningsbåten vid Skär - "Rescue Fårö"  Foto: Gunnar Fardelin

Dimmigt - på väg ut från Visby med yttre fyren som bara skymtar bild: fotografen Gunnar Fardelin

Fullriggare på väg till Visby
- bild:
fotografen Gunnar Fardelin

"Arabella" - en lite båt som ofta kommer från Estland
- bild:
fotografen Gunnar Fardelin

Skummande vågor kring motorbåt
- bild:
fotografen Gunnar Fardelin

"Tatoosch" - lyxbåt på Visbybesök
- bild:
fotografen Gunnar Fardelin

 

 "Viggen" på väg in till Slite
- bild:
fotografen Gunnar Fardelin

Bärgningsfartyget "Mercur" i Slite i november 1969
- bild:
fotografen Gunnar Fardelin

Other Woman" - bild: fotografen Gunnar Fardelin

En grå dag - Visbys yttre fyr

En dimmig dag - Visbys inre fyr på södra vågbrytaren, grön sektor


Olof Pettersson har skickat in bilden på "Pleijel" som besökte Visby några dagar i mitten av november.
Fartyget arbetar med att ta upp gamla kablar runt Gotland som inte längre används.


Visby hamns arbetsbåt "Ivar" med arbetspråm


Svensk konvoj står det som bildtext på vykortet som gavs ut av föreningen Sveriges Flotta.
På baksidan står det: Under skydd av örlogsflottans kanoner går den svenska
sjöfarten trygg innanför våra sjögränser mellan olika landsdelar.
Passagerarfartyg konvojeras av vedettbåt. Kortet har skickats in av Bengt Stenström, Sandhem, som
skriver: Nog låter texten på kortet betryggande men man kommer osökt att tänka på
Hansakatastrofen. "Visby" skrotades 1968 i Ystad.

"Gute" levererades från Lödöse varv den 17 december 1947 och gick sedan i cirka 20 år i trafik
mellan Hammarbyhamnen i Stockholm och Visby med styckegods. Bilden är tagen 1963
av mig som praktikant på Gotlands Folkblad - utrustad med en Yashica för att öva mig.

Vem som tagit dessaa bilder vet jag inte. De är tagna innan jag själv var född,
för det är aktern på gamla "Gute" (såld 1947) som syns framför 1936 års "Gotland" på den övre bilden.
På den undre bilden ligger hon i yttre hamnen i Visby, och dykdalben är ännu kvar
- något jag inte har det minsta minne av.
"Gotland" bytte 1964 namn till "Visborg" och gick bl a i trafik till Åland. Under 1966 och 1967
var fartyget pionjär i trafiken mellan Ystad  och Polen. Det såldes 1968 till Italien, men blev några
år senare totalförstört vid en brand.

Här är ytterligare på "Gotland" från 1936 som tagits av mig med en liten
lådkamera på 1950-talet.

Jag tror hon hette Liburnija, som var mycket nära att bli Gotlandsfärja omkring 1959.
 


Här är en mycket gammal bild av Visby hamn - cirka 100 år gammal.
Fartygen är från vänster "Thjelvar", "Hansa" och "Klintehamn".
Tydligen har bilden tagits en morgon, när båtar just anlänt.

Kenneth Nygren, Mariestad, har skickat den här påskhälsningen med Visbybilder

 

"Visborgs" sista besättning? Bilden togs av Stefan Andersson som dokumenterar fartyget och kommer att skapa en egen hemsida om fartyget så småningom. Han var med på sista ordinarie resan mellan Visby och Oskarshamn och bad besättningen samlas för forografering efter ankomst till Visby.

"Visborg" i Kappelshamn - bild från Paul Kahl, Kappelshamn

Full fart mot Nynäshamn

Bildskärm på "Visbys" brygga - 29,59 knop, och ibland 30,3. 

Högtryck på Östersjön - den 14 mars 2003, våren är nära

Mäktigt vid Skeppsbron i Stockholm den 8 mars. Lennart Thulin tog bilden från Södermalm och bilden från Slussen.

Norska "Baltic Sea" lossar de sista (?) delarna av de nya landgångarna vid terminalkajerna i Visby den 21 februari

Danska "Bounty" bunkrade i Visby - djupt lastad 13 februari


 

Dansk fiskare bunkrar och avvaktar bättre väder i Visby 2 februari 2003


 

Estniska trålare sökte lä i Visby ett par dagar, men gick igen 17 januari

"Visby" blir "Visborg" den 15 januari 2003

"Gunnfjaun" i Visby 8 januari (Foto: Ingvar Immen Persson)

Bilder av räddningskryssaren "Carnegie" utanför Visby den 8 januari 2003 (Foto: Ingvar Immen Persson)

Isjobb på "Visby" 2 januari 2003

 

Traditionellt nyårsdyk i Visby nyårsafton 2002. + 2 grader ivattnet, -7 på landbacken.

 

Farbror Frost lät skägget växa även på "Visby" - bilden tagen nyårsaftonen 2002.

Julaftonen 2002 medförde en promenad i vackert väder i Visby, och inte minst längs kajerna med flera julfirare; 
I inre hamnbassängen "Gunnfjaun", "Situla" och "Gute". 
I yttre hamnbassängen har "Gotland" tagit plats - färdig med årets trafik och för att ge plats åt "Amorella" på juldagen. 
I Visborgshamnen låg som vanligt "Visby" och "Thjelvar" tillsammans med tyskregistrerade "Fryken" som lossar bensin oljor.

 

"Team Sea Spider" med hemmahamn i Västindien har under hösten lagt ut en fiberkabel för snabba dataförbindelser som medfört att såväl Baltikum som svenska fastlandet nu är förbundet med Gotland och kan ta del av alla öns datatjänster...
Bilderna till havs är tagna av Ingvar Persson och togs i Hultungsviken när Fårösunds södra inlopp.

Hoburgens fyr oktober 2002

När fyr på Närsholmen augusti 2002

"Visby" i nålsögat i Visby den 4 juli 2002

Fårö fyr - Holmudden - sommaren 2002


 

"Visby" i Nynäshamn maj 2002
Reporter: -Är Nynäshamn en ankdamm?
Chefen för Stockholms hamnar blixtsnabbt: - Det är en tidningsanka!

 

"Gotland" på väg mot Nynäshamn. Foto från "Visby" i maj 2002
Bedarön i förgrunden.

Visbytankern "Situla" registrerad i Douglas på besök 
och får öm vård i riktiga hemmahamnen i april 2002

"Fyren står säkert och stadigt" sa man på hamnkontoret när jag ringde en stormig morgon i slutet av oktober 2001 och sa att stormen tagit yttre fyren i Visby. Så småningom gick allvaret upp och lotsarna försökte lokalisera fyren. Så småningom lokaliserades den - för inblåsta i hamnen låg 600 minröjare för en internationell minröjningsstyrka på uppdrag i Östersjön.